EioS Terapi Uygulaması için kullanım şartları

1. Genel bilgi

1.1. Aşağıdaki kullanım koşulları, "EioS Therapy App" uygulamasının (bundan böyle Uygulama olarak anılacaktır) gizlilik politikası ile birlikte, Uygulamanın kullanımının yasal dayanağını temsil eder. Uygulamanın operatörü olarak EioS® Therapiezentren GmbH, Ludwigstraße 85, 84524 Neuötting (bundan böyle: EioS) ile uygulamanın kullanıcıları (bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır) arasındaki ilişkiyi uygulamanın kullanımıyla ilgili olarak düzenlerler.

1.2. EioS, yazılı olarak açıkça kabul etmediği sürece, KULLANICILARIN farklı hüküm ve koşullarını tanımaz.

2. Bu Kullanım Koşullarının Konusu, Tanımlar

2.1. EioS, uygulamayı KULLANICILARINA indirmek için kullanılabilir hale getirir. Uygulamada, KULLANICI, belirli dil modüllerinin kullanıcıya çalındığı ses kontrolü yoluyla soruları cevaplayabilir. Bu, KULLANICI'nın sınav kaygısı veya uçma korkusu gibi belirli korkularla başa çıkmada kendi kendine yardımını desteklemeyi amaçlamaktadır. Uygulama sadece kendi kendine tedavi için terapi sunuyor. Başka herhangi bir tıbbi hizmet veya tavsiye sunmaz. Uygulama bir doktor veya terapistin yerini almak için uygun değildir. KULLANICI, bir anksiyete bozukluğu veya diğer hastalıkların belirtilerini fark ederse veya bu tür hastalıkların varlığından şüphelenilirse, KULLANICI bir doktora, psikoterapiste veya akut durumlarda acil tıbbi tedaviye danışmalıdır.

2.2. KULLANICI, uygulamayı yalnızca sesle çalıştırır. Bu amaçla, KULLANICI tarafından kullanılan terminal cihazının konuşma tanıma hizmeti kullanılır. Daha fazla bilgi uygulamanın gizlilik politikasında bulunabilir.
Uygulama ilk kez başlatıldığında görüntülenen güvenlik talimatlarına uyulmalıdır. KULLANICI, uygulamayı ilk kez başlatırken burada listelenen gereksinimleri karşıladığını onaylamalıdır. Aksi takdirde, uygulamayı kullanmak mümkün değildir. Kullanıcı epilepsi veya psikozdan muzdarip olmamalıdır. Ayrıca beyin-organik bozukluklar veya bozukluklar, uyuşukluk hissi veya duyguları algılama sorunları (aleksitimi), konuşma bozukluğu veya konuşma kusurları olmamalıdır. Astımda, acil ilaç sağlamak gerekir. Fiziksel veya zihinsel refah / sağlık durumu ve / veya intihar düşüncelerinde akut bir bozulma olması durumunda uygulamanın kullanımına da izin verilmez. Ayrıca, kullanıcı alkol ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında olmamalıdır.

2.3. Bu Kullanım Koşullarının konusu, KULLANICI'ya kullanım haklarının verilmesi ve kullanım türüne ilişkin düzenlemelerdir.

3. Uygulamanın kullanımı

3.1. Uygulamanın kullanımı bir kullanıcı hesabı olmadan mümkündür. Bu Kullanım Koşullarının kabulü ve uygulamanın başında talep edilen veri koruma onayı dışında, KULLANICI, uygulamayı kullanmak için KULLANICI tarafından sağlanan bilgilerin konuşmayı tanıması amacıyla herhangi bir veri sağlamak zorunda değildir.

3.2. Uygulama içinde, KULLANICI, KULLANICI'nın belirli soruları ses girişi ile yanıtladığı ses kontrollü bir kursta yönlendirilir. Örneğin.B, renkler, duygular veya kullanıcının belirli duyguları hissettiği vücut bölgeleri sorgulanır. Bu temelde, KULLANICIYA uygun dil modülleri oynatılır.

3.3. Uygulamanın kullanımı, WLAN veya mobil ağ üzerinden İnternet erişimi gerektirir, böylece konuşma tanıma, KULLANICI tarafından kullanılan terminal cihazının ses servis sağlayıcısı aracılığıyla kullanılabilir. Bu koşulların yaratılmasından yalnızca KULLANICI sorumludur.
3.4. Uygulamayı yalnızca harici müdahale ve dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan özel, sessiz bir ortamda kullanmanız şiddetle tavsiye edilir.

4. Teknik yönler, kullanılabilirlik ve bakım çalışmaları

4.1. EioS, kapasite sınırları, EioS sunucularının güvenliği veya bütünlüğü veya Uygulama ile ilgili teknik önlemler almak için gerekli olması veya hizmetlerin uygun veya iyileştirilmiş bir şekilde sağlanmasına hizmet etmesi durumunda Uygulama ile ilgili hizmetlerini geçici olarak kısıtlama hakkını saklı tutar. Bu gibi durumlarda, EioS, önceden bilgi vermek suretiyle KULLANICILARIN meşru menfaatlerini, e.B. dikkate alır.

4.2. Öngörülemeyen bir sistem arızası uygulamanın kullanımını engellerse, KULLANICILAR derhal EioS tarafından uygun bir biçimde bilgilendirilecektir.

4.3. Bu Kullanım Koşullarının 10. Bölümü, Bölüm 4'ün yukarıdaki hükümlerinden etkilenmez.

5 ' i. Sözleşme, Kullanım Koşulları metninin saklanması ve bu Kullanım Koşullarında gelecekte yapılacak değişiklikler

5.1. Uygulama, KULLANICI tarafından ücretsiz olarak indirilebilir ve yüklenebilir. Ancak kursu uygulama içinde kullanmadan önce uygulamanın bir ücret karşılığında etkinleştirilmesi gerekir.

5.2. Uygulama, KULLANICI'nın sahip olduğu sürece bir etkinleştirme kodu girilerek veya KULLANICI'nın uygulamayı etkinleştirebileceği bir uygulama içi satın alma işlemi yapılarak etkinleştirilir. Seçilen uygulama içi satın alımlar, KULLANICI tarafından satın almadan önce herhangi bir zamanda, gezinme düğmeleri kullanılarak uygulama içi satın alma sürecinde ileri geri gezinerek KULLANICI tarafından kontrol edilebilir, düzeltilebilir veya iptal edilebilir. Bir sipariş genellikle KULLANICI'nın kullanıcı hesabı üzerinden, KULLANICI'nın uygulamayı yüklediği ilgili platform operatörüne verilir. Sözleşme, en geç KULLANICI tarafından uygulama içi satın alımın onaylanması ile akdedilir. KULLANICI, ilgili platform operatöründen, burada saklanan e-posta adresine bir e-posta alır ve bu koşullar altında uygulama içi satın alma işlemi yapılır.

5.3. Etkinleştirme, uygulama içinde sunulan kursun bir kerelik tam kullanımına hak kazanır. Uygulama, etkinleştirme kodunu girdikten veya uygulama içi satın alma işlemini dijital içerik olarak gerçekleştirdikten hemen sonra etkinleştirilir. Nakliye ücreti yoktur.

5.4. Bu metin EioS tarafından saklanır. Bu Kullanım Koşullarının bir kopyası, talep üzerine KULLANICI'ya ayrıca e-posta ile gönderilecektir. Sözleşme dili Almanca'dır.

5.5. EioS, özellikle değişen yasal durum veya yüksek mahkeme içtihatları, teknik değişiklikler veya daha fazla gelişme, uygulamanın işleyişinin değişen organizasyonel gereksinimleri, kullanım şartlarındaki düzenleyici boşluklar, piyasa koşullarındaki değişiklikler veya diğer benzer nedenlerden dolayı meşru nedenlerle gerekli olduğu sürece, gelecekte bu Kullanım Koşullarını değiştirme hakkına sahiptir ve KULLANICI bundan makul olmayan bir şekilde dezavantajlı değildir. Olur.

5.6. Gelecekteki değişiklikler durumunda, EioS, uygulama başlatıldığında değişiklikleri görüntüleyerek KULLANICILARI önceden bilgilendirecek, e.B.

5.7. KULLANICI'nın Kullanım Koşullarındaki değişikliklere rağmen Uygulamayı kullanmaya devam etmesi durumunda, değişiklikleri kabul eder, böylece EioS daha fazla kullanımı değiştirilen hükümlerin kabulü olarak ele alacaktır.

6 ' sı. Ödeme koşulları, fiyatlar

6.1. Uygulama içinde uygulama içi satın alma işlemi seçilirken görüntülendikleri için siparişin verildiği gün geçerli olan fiyatlar geçerlidir. Belirtilen fiyatlar Euro cinsinden nihai fiyatlardır ve yasal katma değer vergisini içerir.

6.2. Ödeme, KULLANICI'nın uygulamayı yüklediği ilgili uygulama mağazasının operatörü ile KULLANICI'nın hesabı üzerinden gerçekleşir. Ayrıca, burada belirtilen ödeme koşulları geçerlidir. Uygulama içi satın alma siparişi sürecinde ilgili uygulama mağazası sağlayıcısı tarafından sunulan ödeme yöntemleri kabul edilir. KULLANICI, mevcut ödeme yöntemleri arasından tercih edilen ödeme yöntemini seçer.

7 ' sinde. Çekilme

7.1. İlke olarak, tüketiciler yasal bir cayma hakkına sahiptir. Mevcut herhangi bir cayma hakkına ilişkin yasal düzenlemeler, yalnızca uygulama içi satın alımların sipariş sürecinin bir parçası olarak çağrılabilen iptal politikasında yer almaktadır.

8. KULLANICILARIN Yükümlülükleri

8.1. KULLANICI, uygulama çerçevesinde talep edilen verileri doğru bir şekilde sağlamakla yükümlüdür.

8.2. KULLANICI, Uygulamayı kullanırken bu Kullanım Koşullarına uymak zorundadır.

8.3. KULLANICI, özellikle uygulamayı kötüye kullanmamayı taahhüt eder.

  • telekomünikasyon şebekelerine müdahale etmemek,
  • Herhangi bir ulusal veya uluslararası mülkiyet hakkını (e.B telif hakları, ticari marka hakları) ihlal etmemek,
  • ceza hukuku düzenlemelerini, özellikle §§ 184 ff. StGB (pornografik yazıların yayılması), §§ 86 f. StGB (anayasaya aykırı örgütlerin propaganda materyallerinin dağıtımı), § 111 StGB (suç işlemeye alenen teşvik), § 126 StGB (cezai suç tehdidi), § 129a Abs. 3 StGB (terör örgütü reklamcılığı), § 130 StGB (nefrete teşvik), § 130 a StGB (cezai suçlarla ilgili talimatlar), § 131 StGB (şiddetin tasviri), § 201a StGB (şiddetin ihlali) görüntü kayıtları yoluyla son derece kişisel yaşam alanı) ve gençlerin korunmasına yönelik düzenlemeleri ihlal etmemek.

8.4. KULLANICILARIN, uygulamanın normal kullanımı bağlamında sağlanan erişim olanaklarının ötesine geçen faaliyetleri, özellikle de uygulamanın veya altta yatan BT sistemlerinin kullanımını diğer KULLANICILAR için daha zor hale getirmeyi veya uygulamayı çalışmaz hale getirmeyi amaçlayan faaliyetlerden kaçınılmalıdır. Bu, özellikle, uygulamanın veya arkasındaki BT sistemlerinin fiziksel veya mantıksal yapısını, amaçlanan kullanımın kapsamının ötesinde bozabilecek ve/veya uygulama veya ilişkili sunucular üzerinde alışılmadık derecede yüksek bir yüke yol açabilecek etkinlikleri içerir. Bir KULLANICI'nın bu tür faaliyetleri, Uygulamayı veya ilişkili sunucuları çalışmaz hale getirmeyi veya kullanımlarını zorlaştırmayı amaçlıyorsa, EioS hukuki ve cezai kovuşturma hakkını saklı tutar.

8.5. Uygulama içinde sağlanan içeriğin yalnızca uygulama tarafından sağlanan işlevler kapsamında kullanılmasına izin verilir. İçerik elde etmek için diğer teknik yardımların (ör. ses kayıtları, tarayıcılar, örümcekler, ekran kazıma vb.) kullanılmasına izin verilmez.

8.6. KULLANICI'nın telif hakkı bildirimlerini ve/veya marka adlarını ve/veya EioS içeriğindeki diğer bilgileri değiştirmesi ve/veya ortadan kaldırması yasaktır.

9. KULLANICI'nın kullanım haklarının kapsamı

9.1. KULLANICI, uygulamayı bu lisans koşullarına uygun olarak kullandığı sürece, EioS, KULLANICI'ya, uygulama içinde sunulan kursun sözleşmeye dayalı olarak bir kerelik yürütülmesi için uygulamayı kişisel, ticari olmayan amaçlar için kullanmak amacıyla uygulama içinde sağlanan içeriği kullanma hakkı verir. EioS, KULLANICI'ya basit (münhasır olmayan), devredilemez bir kullanım hakkı verir.

9.2. Kullanım hakkının süresi, KULLANICI uygulama içinde sunulan kursu tamamlayana kadar devam eder. KULLANICI, uygulamayı Bölüm 3.4'e uygun olarak yeniden etkinleştirerek kursu istediği zaman tekrar kullanabilir.

10. Kullanıcı ilişkilerinin süresi / Kullanıcı ilişkilerinin sonlandırılması

10.1. Kullanıcı ilişkisi belirsiz bir süre için çalışır. Kursun uygulama içindeki kullanımı Bölüm 5.3'e tabidir. KULLANICI, uygulamayı istediği zaman silebilir ve böylece kullanıcı ilişkisini sonlandırabilir.

11 ' inde. Kusurlar için garanti / sorumluluk

11.1. Kusur durumunda haklar yasal hükümlere tabidir.

12 ' sinde. EioS'un Sorumluluğu

12.1. KULLANICI'nın EioS'a karşı tazminat talepleri veya beyhude masrafların geri ödenmesi, talebin yasal niteliğine bakılmaksızın aşağıdaki hükümlere tabi olacaktır.

12.2. Hasarın nedeni EioS veya EioS'un çalışanları, temsilcileri veya vekil temsilcileri tarafından kasıtlı ve / veya ağır ihmale dayanmadığı sürece, EioS'un sorumluluğu – yasal dayanaklardan bağımsız olarak – hariç tutulur. EioS'un sorumluluğu hariç tutulduğu veya sınırlandırıldığı sürece, bu aynı zamanda EioS'un çalışanlarının, temsilcilerinin veya vekil temsilcilerinin kişisel sorumluluğu için de geçerlidir.

12.3. EioS veya EioS'un yasal temsilcisi veya vekil temsilcisi tarafından kasıtlı, ağır ihmalkar veya ihmalkar bir görev ihlaline dayanan yaşam, uzuv veya sağlık yaralanmasından kaynaklanan zararlardan EioS, yukarıdaki hükümlerden bağımsız olarak yasal hükümlere uygun olarak sorumludur.

12.4. EioS ihmalkar bir şekilde temel bir sözleşme yükümlülüğünü, yani sözleşmenin amacının yerine getirilmesi için özel önem taşıyan bir yükümlülüğü (temel sözleşme yükümlülüğü veya temel yükümlülük) ihlal ederse, sorumluluk tipik olarak meydana gelen zararla, yani tipik olarak ortaya çıkması sözleşme çerçevesinde beklenmesi gereken bu tür zararlarla sınırlıdır. Yukarıda belirtilen anlamda temel bir sözleşmesel veya temel yükümlülük, yerine getirilmesi bu sözleşmenin uygun şekilde yerine getirilmesini ilk etapta mümkün kılan ve KULLANICI'nın düzenli olarak güvendiği ve güvenebileceği bir yükümlülüktür.

12.5. EioS'un Ürün Sorumluluğu Yasası (§ 14 ProdHG) uyarınca sorumluluğu etkilenmez.

13 ' ü. Veri güvenliği ve veri koruma

13.1. EioS, uygulama aracılığıyla sağlanan verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm teknik ve organizasyonel önlemleri alır, ancak EioS kısıtlama olmaksızın uygulamanın bütünlüğünü garanti edemez.

13.2. Uygulamanın kullanımı için, uygulamanın içinde çağrılabilen uygulamanın gizlilik politikasına atıfta bulunulur.

14. Madde 14 ODR Yönetmeliği uyarınca bildirim

14.1. § anlamında tüketici olan KULLANICILAR 13 BGB, AB portalı "Your Europe" (https://europa.eu/ üzerinde bir anlaşmazlık durumunda, tanınmış bir tahkim kurulunun yardımıyla çevrimiçi bir uzlaşma prosedürü yürütme fırsatına sahiptir. Bunu yapmak için, AB'nin çevrimiçi tahkim platformunu URL'de kullanabilirler: https://ec.europa.eu/.

14.2. Çevrimiçi uzlaşma prosedürü, yetkili olağan mahkemelere başvurmak için zorunlu bir gereklilik değildir, ancak sözleşme ilişkisi bağlamında ortaya çıkabilecek farklılıkları çözmenin alternatif bir yolunu temsil eder.

14.3. Uzlaşma işlemlerinin uygulanmasına ilişkin diğer ulusal hükümler, bölüm 11.1 ve 11.2'deki yukarıdaki hükümlerden etkilenmez.

15. § 36 VSBG'ye göre bildirim

15.1. § 13 BGB anlamında tüketici olan KULLANICILAR için, § 36 VSBG anlamında alternatif bir uyuşmazlık çözüm prosedürü için çaba göstermek genellikle mümkündür.

15.2. Alternatif uzlaşma prosedürü, yetkili olağan mahkemelere başvurmak için zorunlu bir gereklilik değildir, ancak sözleşme ilişkisi bağlamında ortaya çıkabilecek farklılıkları çözmenin alternatif bir yolunu temsil eder.

15.3. EioS, § 36 VSBG anlamında alternatif uyuşmazlık çözüm prosedürüne katılmaz.

16. Son hükümler

16.1. Malların Uluslararası Satışına İlişkin Sözleşmelere İlişkin BM Konvansiyonu'nun hariç tutulması için Federal Almanya Cumhuriyeti kanunları uygulanır.

16.2. Tüketici olan KULLANICILAR söz konusu olduğunda, yukarıdaki yasa seçimi, yalnızca tüketicinin mutat ikametgahının bulunduğu devletin kanunlarının zorunlu hükümleri tarafından verilen korumanın geri çekilmediği ölçüde geçerli olacaktır.

16.3. KULLANICI bir tüccar, kamu hukuku kapsamında tüzel kişilik veya kamu hukuku kapsamında özel bir fon ise, bu sözleşmeden kaynaklanan tüm anlaşmazlıklar için münhasır yargı yeri, EioS'un Neuötting, Almanya'daki kayıtlı ofisidir.

16.4. Aynı durum, KULLANICI'nın bir girişimci olması ve Almanya'da genel bir yargı yeri olmaması veya davanın açıldığı sırada ikametgahı veya mutat ikametgahının bilinmemesi durumunda da geçerlidir. EioS'un başka bir yasal yargı yerindeki mahkemeye de itiraz etme yetkisi bundan etkilenmez.